Spring naar hoofd-inhoud

Buitenschoolse opvang (BSO)

De kinderopvang is volop in beweging en blijft volop in beweging.
Met ingang van augustus 2007 werden de schoolbesturen in het basisonderwijs verantwoordelijk voor de aansluiting tussen de school en de buitenschoolse opvang.
Dit betekent dat er op de Antoniusschool een voorziening voor de BSO is. De opvang gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. De BSO heeft een aparte opvangruimtes voor de opvang van de kinderen. In geval van slecht weer wordt het speellokaal van de kleuters na schooltijd ook gebruikt als BSO ruimte . Alle ruimtes zijn ideaal gelegen en hebben zicht op de speelplaats. De BSO heeft gezorgd voor een mooie en interessante inrichting in hun ruimtes.
Klik voor meer informatie op onderstaande banner.

Voor vragen kunt U terecht op telefoonnummer 0115-612368.
Ook kunt u natuurlijk terecht bij iemand anders van de leidsters.