Spring naar hoofd-inhoud

Schooltijden

Onze schooltijden zijn als volgt: 

  • Het hek gaat op 8.25 open en de kinderen mogen direct naar binnen komen. Ze worden in de klas door de groepsleerkracht opgevangen.
  • De kleuters worden opgehaald aan het hek door de kleuterjuffen.
  • De kinderen dienen direct het schoolplein te verlaten.

 

Onze schooltijden zijn als volgt:
maandag: 8.30-14.15
dinsdag: 8.30-14.15
woensdag: 8.30-12.30
donderdag: 8.30-14.15
vrijdag: 8.30-14.15