Spring naar hoofd-inhoud

WAAR STAAT ONZE SCHOOL VOOR?

Onze identiteit.

Onze school onderscheidt zich van andere scholen in de kern Axel door het feit dat we een katholieke school zijn.

 

Als motivatie om kinderen naar onze school te sturen noemen ouders meestal niet als eerste de levensbeschouwelijke grondslag van de school. Meestal selecteren ze op de kwaliteit van het onderwijs en op de nabijheid van de school. Over het algemeen kan men zeggen dat ouders en leerlingen op onze school een open cultuur aantreffen waarin iedere leerling telt, waarin men omziet naar elkaar en bereid is voor elkaar iets extra's te doen. De Antonius school probeert waarden over te dragen: “Iedereen mag er zijn, iedereen doet ertoe en iedereen wil een bijdrage leveren”.

 

 Tot de betrokkenen bij het onderwijs behoren zeker de ouders. Ouders die in het verlengde van de opvoeding die zij zelf voorstaan, ook voor hun kinderen het beste wensen, gaan op zoek naar een school met een verwante aanpak. Daarvoor is nodig dat de school zich levensbeschouwelijk, pedagogisch en onderwijskundig duidelijk presenteert

Een evenwichtige ontwikkeling van de kinderen is gediend met onderling vertrouwen tussen ouders en leerkrachten en een goed samenspel van de opvoedings- en leefcultuur thuis en op school. Normen en waarden spelen daarbij een belangrijke rol.

In veel wat de school doet moet dat tot uiting komen.  In de gebruikte methodes Trefwoord (catechese) en KWINK (sociaal emotionele ontwikkeling) wordt vooral de nadruk gelegd op het met elkaar omgaan.

 

De belevingswereld van de  kinderen is uitgangspunt. We informeren de leerlingen over de levensbeschouwelijke benadering van het leven. In deze lessen krijgen de leerlingen motieven aangereikt om zelf een verantwoorde keuze op godsdienstig of levensbeschouwelijk gebied te maken of te bevestigen. Samen vieren vinden we belangrijk.  We vieren samen met onze kinderen de opening van het nieuwe schooljaar,  Kerstmis en Pasen. We doen dat met een sfeervolle viering in school.

Dat onze school ook wordt bezocht door kinderen van allerlei gezindten zien wij als een heel positief gegeven!