Spring naar hoofd-inhoud

HET ONDERWIJS OP ONZE SCHOOL

onze missie

De Antoniusschool zien we als een leefgemeenschap, waarbinnen kinderen zichzelf kunnen zijn, zich veilig en gewaardeerd voelen, een stem krijgen. Een leefgemeenschap waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en eventuele conflicten op een respectvolle manier op te lossen. Samen zijn we verantwoordelijk voor elkaars welbevinden en voor een aangename en leuke sfeer. We accepteren verschillen en zien dat als een meerwaarde voor onze samenleving in school en daarbuiten. Ieder kind mag zichzelf zijn op zijn weg naar volwassenheid waarin het zijn talenten optimaal kan ontwikkelen.

 

onze visie

De kernwaarden die in het strategisch plan van Elevantio staan beschreven zijn onverkort op onze school van toepassing. Een plek voor iedereen,  Passie, Respect, Vertrouwen, Verbinding en Pluriformiteit. Daarnaast werken we ook aan de kernwaarden:

Kansen bieden

Geloven in mogelijkheden

Samenwerken

Rekening houden met iedereen in de samenleving

Meewerken aan goede doelen

Gebruik je talenten

De katholieke normen en waarden als onderlegger      

 

 

Wat maakt ons uniek als school?

We zijn creatief in het maken van ons onderwijsarrangement. We kiezen voor hedendaags onderwijs passend  bij het kind van nu.

We werken met kracht, passie en liefde. Waarbij we oog hebben en nadruk leggen op creativiteit en innovatie.

 

We nemen de data vanuit Leerling Volg Systeem , ouderbevraging en personeels- en leerlingen- bevraging. Deze gegevens gebruiken we  om onze missie vorm te geven en onze leerlingen op weg te helpen in hun ontwikkeling

 

Onze visie valt in 4 deeldomeinen uiteen:

1.            Visie op ontwikkeling en leren

2.            Visie op (opbrengsten van) ons onderwijs

3.            Visie op het schoolklimaat

4.            Visie op maatschappelijke positionering

 

Meer informatie vindt u in onze schoolgids