Spring naar hoofd-inhoud

Peutergroep

Vier ochtenden in de week is er voor peuters vanaf 2 jaar een gestructureerd en gevarieerd aanbod dat ten goede komt aan de ontwikkeling en dat de overgang van peuters naar kleuters versoepelt.

Wij zijn tijdens de schoolweken van maandag tot en met vrijdag open op de ochtenden, uitgezonderd woensdag. Peuters zijn welkom in de leeftijd vanaf 2  jaar, vanaf hun 4e jaar stromen ze door naar groep 1 van de basisschool. Mocht u een keer willen komen kijken op onze peutergroep, dan kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0115-612368.

Door samen te spelen leren peuters binnen een veilige en vertrouwde omgeving  om te gaan met nieuwe gebeurtenissen in hun kleine leventje.