Spring naar hoofd-inhoud

Sponsoring

Als school zijn wij van mening dat de overheid garant moet staan voor de kwaliteit van goed onderwijs.
Sponsoring kan betekenen dat de uitverkoop van onderwijs is begonnen.
Het valt niet te ontkennen dat de reclamewereld de school is binnengedrongen.
De vraag blijft echter wel welke invloeden en in welke mate vind je ze toelaatbaar in je school.
Redenen waarom onze school voorlopig niet meedoet aan de werving van sponsoren:
• Pedagogisch bezwaar: kinderen kunnen moeilijk onderscheid maken tussen feiten en fictie. Omdat reclame vaak gebruik maakt van overdrijving kan sponsoring een bedreiging vormen voor een evenwichtige ontwikkeling van de leerlingen.
• Sponsoring door bedrijven is voor de overheid een reden om zich financieel afzijdig te houden.
• De onafhankelijkheid van de school komt in het geding. Bedrijven zullen er alles aan doen om hun naam via sponsoractiviteiten de school binnen te loodsen.
• Eventuele tegenprestaties die de sponsor terug zal verlangen van de school.
• Tweedeling die in het onderwijs kan ontstaan als gevolg van sponsoring.
 Niet elke school is aantrekkelijk voor sponsoring.
Als een school financieel iets extra' s wil kan dat via andere wegen.
De ouderraad van onze school organiseert al jaren de Antoniusbroodactie.
Van de opbrengst (na aftrek van de kosten) is een deel bestemd voor een goed doel en de rest komt ten goede aan de school. Voor dit geld worden extra materialen aangeschaft die anders nog op de wachtlijst zouden blijven staan.
Soms geven bedrijven belangeloos materiaal of medewerking (te denken valt aan onderwijsontbijt, klasselunch, e.d.). Dit is géén sponsoring. Deze giften worden aangenomen en gebruikt.