Spring naar hoofd-inhoud

Verkeersouders

De school heeft zeer fanatieke verkeersouders die jaarlijks veel activiteiten aan de dag leggen. In 2015 is onze school hertoetst en gescreend inzake het verkeerslabel. De school haalt hier een hoge score.

Op onze school zijn de verkeersouders: Mevr. Barbara de Jong en dhr. Stephan Bijland (beiden zijn bereikbaar via schooladres).