Spring naar hoofd-inhoud

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen heeft de doelstelling om alle kinderen ongeacht de financiële situatie van hun ouder(s) of verzorger(s), mee te laten doen met hun leeftijdgenoten. Dit op het gebied van sport, cultuur en schoolse activiteiten. Vanaf eind 2008 is de stichting actief in Zeeuws-Vlaanderen, en is mede door de hulp van diverse sponsoren nu in staat concreet de kinderen uit de regio te helpen.

Alle kinderen mogen meedoen!
En dan is vaak de vraag: “Ja, maar hoe…?” Wanneer thuis de financiële rek er helemaal uit is, lijkt de gedachte aan een schoolreisje eerder een luxe probleem dan een noodzaak. De bestedingen richten zich in de eerste plaats op de basisbehoeften, zoals eten, de huur, gas, water en licht. Dat is heel begrijpelijk.
En dan komen daar kosten voor school of sport bij. De ouderbijdrage, gymspullen, typeles, extra bijlessen, een vereniging of club (plus de kleding die er vaak bij hoort), en aan het einde van het schoolseizoen: de schoolreis. Alsof er geen eind aan komt.
Voor een kind is het allemaal niet zo ingewikkeld. Die wil ook naar het zwembad, streetdance, ballet of de voetbal, want dat doen hun leeftijdgenootjes immers ook.

Wanneer komt uw kind in aanmerking voor ondersteuning door stichting Leergeld?
1. Het besteedbaar inkomen van het gezin ligt op 120% van het bijstandsniveau of lager. Ook als het normale besteedbare inkomen ernstig wordt beperkt door bijvoorbeeld een schuldsanering.
2. Als alle voorzieningen voor hulp al zijn aangesproken (bijvoorbeeld bijzondere bijstand).
3. De aanvraag geldt alleen voor middelen (dus geen geld) ten behoeve van kinderen uit het gezin in de (schoolgaande) leeftijd van 4 tot 18 jaar.
4. Je hebt een concrete vraag, bijvoorbeeld: “mijn zoon/dochter wil graag een sport of een andere activiteit beoefenen, maar ik kan de contributie en andere zaken als kleding voor sport niet betalen”.

Informatie en aanvraag
Voor meer informatie, kun je vrijblijvend contact opnemen met de coördinator van Stichting Leergeld. Hij kan een aanvraagformulier toesturen. Als je het formulier invult en instuurt, volgt binnen 1 week na ontvangst een telefonisch inleidend gesprek met de coördinator.
Hieruit volgt een afspraak voor een huisbezoek, een vrijwilliger komt langs, om de hulpvraag in kaart te brengen en te zien waar de stichting een helpende hand kan bieden. Het streven is om binnen 3 weken na ontvangst van de aanvraag een antwoord te geven. Alle gegevens van de aanvrager worden vertrouwelijk behandeld.

Hoe is het indienen van een aanvraag mogelijk.
Telefonisch: 06-57933717 (op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: leergeldterneuzen@live.nl
Briefje aan: Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen. Postbus 1076 4530 GB Terneuzen
Ook mogelijk via aanvraagformulieren, welke op de school verkrijgbaar zijn.
Een team van vrijwilligers staat klaar om uw aanvraag te ontvangen.