Spring naar hoofd-inhoud

De activiteitencommissie

 

 

De activiteitencommissie probeert via hand- en spandiensten het zo aangenaam mogelijk te maken op school voor de kinderen. Men helpt met festiviteiten zoals Sinterklaas, Pasen enz.

De leden worden gekozen door de ouders en/of melden zich aan. Zij  hebben 3 jaar zitting en zijn in principe herkiesbaar. Ouders  die  zin hebben om een keer te komen kijken of het iets voor hen is, kunnen altijd een vergadering bijwonen. De vergaderingen vinden plaats op 3 momenten in het schooljaar  gekoppeld aan de activiteiten van die periode:

eind oktober-begin nov.: - bespreken Sinterklaas en Kerst 

half januari: - bespreken carnaval 

half maart: - bespreken Paasviering en Koningsspelen

 

Contact via: meester Edwin

 

 

Vrijwillige bijdrage:

Voor het huidige schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een bedrag van € 15,- voor gezinnen met 1 kind op school en € 25,- voor gezinnen met 2 of meer kinderen op school.

 

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar vastgesteld in een openbaar toegankelijke vergadering van de medezeggenschapsraad. Daarbij is de instemming van de oudergeleding vereist.